έρευνα • σχεδιασμός • ποιότητα • αξιοπιστία
ΑρχικήΠροϊόνταΛιπαντικά Ναυτιλίας

Λιπαντικά Ναυτιλίας

DINA OIL 30

Μηχανέλαιο χαμηλής αλκαλικότητας, για αργόστροφες μηχανές, που καίνε GAS OIL χαμηλού θείου. Είναι κατάλληλο επίσης για τη λίπανση στροφαλοθαλάμου (system oil) μεγάλων ναυτικών μηχανών με σταυρό (crosshead). Περιέχουν αντισκωριακά, αντιδιαβρωτικά και αλκαλικά πρόσθετα (ΤΒΝ 4).


RIGEL OIL 20

RIGEL OIL 30

RIGEL OIL 40

Υψηλής ποιότητας μονότυπα μηχανέλαια για αργόστροφες και μεσόστροφες μηχανές diesel που καίνε καύσιμο χαμηλού θείου (<0.8%). Κατάλληλα και για πολλές άλλες εφαρμογές στα πλοία (ΤΒΝ 8).


VEGA OIL 30

VEGA OIL 40

VEGA OIL 50

Μονότυπα ορυκτέλαια κατάλληλα για την λίπανση μηχανών μεσαίων και υψηλών στροφών diesel, που καίνε καύσιμο GAS OIL και MARINE DIESEL με περιεκτικότητα σε θείο < 1.8%. (TBN 12).


TIBINA OIL T 30

TIBINA OIL T 40

Μονότυπα ορυκτέλαια υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για τη λίπανση μεσόστροφων μηχανών diesel και καίνε ελαφρύ και μεσαίο καύσιμο υψηλού θείου (1.5% έως 1.2%). (TBN 20- 24).


TABENA OIL S 30

TABENA OIL S 40

Μονότυπα ορυκτέλαια απλής ρευστότητας υψηλής ποιότητας, κατάλληλα για μεσόστροφες μηχανές diesel που καίνε βαρύ καύσιμο με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. (ΤΒΝ 28-32).


ALPINA OIL 50

Κυλινδρέλαιο υψηλής αλκαλικότητας κατάλληλο για λίπανση των κυλίνδρων μεγάλων αργόστροφων δίχρονων μηχανών πλοίων (crosshead engines) που καίνε βαρύ καύσιμο (residual fuel) μεγάλης περιεκτικότητας σε θείο. (ΤΒΝ 70).


STERN TUBE OIL

Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό υψηλού ιξώδους με ιδιαίτερη αντοχή στο νερό ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα κατάλληλο για τη λίπανση των εδράνων της χοάνης του τελικού άξονα.