έρευνα • σχεδιασμός • ποιότητα • αξιοπιστία

Παραφινέλαια

VITELA - W

Βιομηχανικό παραφινέλαιο για τεχνικές εφαρμογές.


VITELA - MED 14

VITELA - MED 40

VITELA - MED 70

Φαρμακευτικά παραφινέλαια για τις βιομηχανίες παραγωγής φαρμάκων και τροφίμων.

Προδιαγραφές: Καλύπτει us προδιαγραφές FDA178. 3620A