έρευνα • σχεδιασμός • ποιότητα • αξιοπιστία

Αμιγή υγρά κοπής

METONA OIL 22

METONA OIL 32

METONA OIL 46

Αρίστης ποιότητος αμιγή υγρά κοπής, κατάλληλο για κατεργασίες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων.


STELMA OIL 22

STELMA OIL 32

STELMA OIL 46

Ειδικά αμιγή υγρά κοπής, κατάλληλα για βαριές κατεργασίες χάλυβα και των κραμάτων του.


MEROL - M

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο για κατεργασίες ψυχρής εξέλασης σιδηρούχων κραμάτων.