έρευνα • σχεδιασμός • ποιότητα • αξιοπιστία
ΑρχικήΠροϊόντα

Προϊόντα

Η ELDON'S δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια στη παραγωγή και διάθεση λιπαντικών και ειδικών προϊόντων πετρελαϊκής και συνθετικής βάσεως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διαθέτει επίσης αποκλειστικά τα φημισμένα συνθετικά λιπαντικά της εταιρείας ANDEROL.

 • Η ποιότητα
  Λειτουργούμε σύμφωνα με us απαιτήσει του Διεθνούς Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2008 για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διάθεση και για τη μετά την πώληση εξυπηρέτηση των πελατών μας και είμαστε πιστοποιημένοι από τον Διεθνή Οργανισμό Bureau Veritas (BV) από το 1993, καθώς και με τις αντίστοιχες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείριση ISO 14001.
 • Ποιοτικός Έλεγχος
  Για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής μας αλλά και για τη συνεχή έρευνα, βελτίωση και ανάπτυξη λιπα-ντικών και ειδικών προϊόντων μας διαθέτουμε ένα χημικό εργαστήριο εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες συσκευές και όργανα. Για την ανάπτυξη νέων προϊόντων συνεργαζόμαστε με εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
 • Τα προϊόντα μας
  Τα λιπαντικά μας, ορυκτέλαια, γράσα, συνθετικά υγρά και ειδικά προϊόντα που παράγουμε, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών λίπανσης των κλάδων Ενεργείας, Βιομηχανίας, Μεταφορών, Αυτοκινήτων, Κατα-σκευών, Γεωργίας και Ναυτιλίας και παράγονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών μηχανικού εξοπλισμού και αυτοκινήτων.
 • Οι υπηρεσίες μας
  Στους πελάτες της εταιρείας, παρέχονται εξελιγμένες υπηρεσίες προβλεπτικής συντήρησης και παρακολούθη-σης μηχανημάτων μέσω χημικών αναλύσεων, διαγράμματα λίπανσης και επιτόπιες αξιολογήσεις οι οποίες σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα και η αξιοπιστία του εξοπλισμού.
 • Δεσμευόμαστε
  Να ξεπερνούμε us προσδοκίες σας και να αναπτύσσουμε τη συνεργασία μας προτείνοντας πάντα ιδέες και λύσεις προστιθέμενης αξίας που να βελτιώνουν τις δραστηριότητες σας.